Het Nieuwe Werken staat aan de basis van de revitalisatie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Amsterdam en Marknesse. Royal HaskoningDHV ontwikkelde het werkplekconcept voor deze nieuwe manier van werken.
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboatorium. © INBO, www.inbo.com

Het nieuwe werken is het uitgangspunt voor zowel de tijdelijke als de nieuwe huisvesting van het NLR en houdt de organisatie zo toekomstbestendig. Om tot het juiste concept te komen, hebben we eerst onderzoek gedaan naar de verschillende gebruikersprofielen en activiteitenpatronen binnen de organisatie. Met dit onderzoek als basis is met behulp van een rekenmodel de relatie gelegd tussen gebruikersprofielen, activiteitenpatronen én de mix van bouwstenen met de ruimtebehoefte. De architect heeft deze gegevens als uitgangspunt genomen voor het ontwikkelen van de plattegronden.

Ontwerp van de fysieke en virtuele omgeving

Parallel aan het ontwerpen van de fysieke omgeving is ook gekeken naar de virtuele omgeving (ICT) en de mentale omgeving (organisatie en individuele begeleiding naar gebruik van het nieuwe concept). Vervolgens hebben we een projectplan opgesteld om het nieuwe werkplekconcept te implementeren en de verschillende gebruikersgroepen te begeleiden.

De nieuwe werkomgeving, gebaseerd op tijd- en plaatsonafhankelijk werken, leidt tot effectievere samenwerking en betere interactie met onderzoeksfaciliteiten. Het resultaat is hogere productiviteit en betere kennisdeling. Bijkomende voordelen zijn flexibel en efficiënt ruimtegebruik, betere aansluiting bij het innovatieve imago van het laboratorium en een betere werk-privé balans voor de medewerkers.