De metropoolregio Amsterdam (MRA) wil de regio concurrerend, innovatief en leefbaar houden. Hiervoor is het essentieel dat er goede spoorverbindingen zijn, zowel binnen de regio als naar de andere regio’s.

Een spoorviaduct bij voetbalstadion de Arena in Amsterdam Zuid-Oost | Royal HaskoningDHV

Foto: luchtfoto spoor bij Station Bijlmer ArenA

Binnen de metropoolregio is een grote en groeiende vervoersvraag, met name richting de werkgebieden rondom Amsterdam. Er wordt al ingezet op Beter, maar de stap naar Meer is nodig. Het spoor moet een aantrekkelijk alternatief blijven.

Ontwikkelagenda

Royal HaskoningDHV heeft een Ontwikkelagenda Spoor opgesteld voor de regio. De ontwikkelagenda is gericht op het maximaal faciliteren van de deur-tot-deur verplaatsing van de (spits)reiziger. Door het beter benutten van bestaande infrastructuur en door het benoemen van de toekomstige opgave en bijbehorende oplossingsrichtingen en investeringen. Daarmee is het mogelijk om de nationale investeringen in de komende 10 - 20 jaar beter af te stemmen op de regionale wensen.

Ontwikkelopgaven

Er is een toekomstbeeld geschetst met daarin 17 ontwikkelopgaven. Deze opgaven leggen een koppeling met ruimtelijke ontwikkelingen en het bestaande en toekomstige (H)OV-netwerk. Samen vormen ze één samenhangend pakket, waarbij mogelijke oplossingsrichtingen zijn benoemd.

De ontwikkelopgaven dragen bij aan:

  • Het verbeteren van (inter)regionale verbindingen
  • Het verbeteren van knooppunten
  • Het goed accommoderen van goederen vervoer en internationale aansluitingen.

Het pakket is opgebouwd met relevante stakeholders zoals de MRA partijen, Schiphol, haven Amsterdam, goederenvervoerders, NS en ProRail.

Voor meer informatie, bekijk de video over de Ontwikkelagenda Spoor.