Royal HaskoningDHV heeft het onderzoeksprogramma NMIJ (‘Natuurlijker Markermeer IJmeer’) uitgevoerd met als doel om de overheid te adviseren over geschikte maatregelen om een duurzame, robuuste ecologische toestand te creëren in het op een na grootste zoetwatermeer in Nederland. Eén van de veldexperimenten dat deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma was het aanleggen van een moeras met zachte sedimenten (slib) gebaggerd van de bodem van het meer. Met deze pilot is bewezen dat het aanleggen van een moeras met zeer zacht sediment (slib) mogelijk is en dat dit kan bijdragen aan een gezonder ecosysteem.

Maatregelen zijn nodig om de ecologische kwaliteit van het Markermeer-IJmeer te verbeteren

De huidige ecologische toestand van Markermeer-IJmeer is slecht door een lage waterkwaliteit, een hoge slibconcentratie en een tekort aan natuurlijke oevers. Verschillende maatregelen zijn nodig om tot een verbeterde, meer duurzame en robuuste, ecologische toestand in het meer te komen. Deze maatregelen zijn:

het creëren van zones met helder water langs de kust van Noord-Holland;het creëren van geleidelijke overgangen van helder naar troebel water;het creëren van geleidelijke land-waterovergangen;natuurontwikkeling langs beide zijden van de dijken langs het meer en het verbinden van deze gebieden.

Onderzoeksprogramma met veldexperimenten om te adviseren over geschikte maatregelen

Royal HaskoningDHV heeft het onderzoeksprogramma Natuurlijke Markermeer IJmeer (NMIJ) uitgevoerd om de overheid te adviseren over geschikte maatregelen voor een verbeterde ecologische toestand in het meer. Onderdeel van het programma zijn negen veldexperimenten, het monitoren van bestaande situaties en bureau- en modelstudies naar slibdynamiek en ecologie.

Het grootste experiment is een pilot moeras van 10 hectare. Het moeras is opgebouwd uit 4 meter aan zachte sedimenten (slib) gebaggerd van de bodem van het meer. De zachte sedimenten zijn op hun plaats gehouden met geotubes gevuld met zand. Gedurende enkele jaren is de ecologische, morfologische en geotechnische ontwikkeling van het moeras gemonitord.

Pilot bewijst dat aanleg van een moeras met zeer zachte sedimenten mogelijk is en kan bijdragen aan een verbeterde ecologische toestand

Het moerasexperiment toont aan dat het mogelijk is om een moeras te ontwerpen en bouwen met zeer zachte sedimenten. Al na 2 jaar waren de droge delen van het moeras compleet bedekt met vegetatie en had het water rondom het moeras een lagere slibconcentratie.