Inzicht in kwaliteit, kosten en risico's

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het voorzien in huisvesting van basisscholen en middelbare scholen. Om hieraan te voldoen is het nodig inzicht te hebben in de kwaliteit, kosten en risico's van het vastgoed. Vervolgens is het van belang om richtlijnen te ontwikkelen voor het onderhoud, renovatie, verbouwingen, nieuwbouw, vergroening en doordecentralisatie van het beheer van de gebouwen.

Alomvattend Strategisch HuisvestingsPlan Onderwijs

Royal HaskoningDHV heeft een integraal onderwijshuisvestingsplan ontwikkeld voor de gemeente Vlissingen. In hechte samenwerking met belanghebbenden, zoals schoolbesturen en de gemeente, is een allesomvattende strategie uitgewerkt in een huisvestingsplan wat vervolgens is geïmplementeerd.

Geoptimaliseerde financiële planning en onderhoudsplanning

Als onderdeel van dit plan heeft Royal HaskoningDHV de financiële planning geoptimaliseerd op basis van Life Cycle Costing. Daarnaast hebben we geholpen bij het prioriteren van de hieraan gerelateerde asset management activiteiten. Hiermee zijn kwalitatief goede en kosteneffectieve onderwijsinstellingen in Vlissingen voor de komende jaren gegarandeerd.

Contact

Sebastiaan van der Haar

Managing Consultant Energietransitie & Circulariteit Gebouwde Omgeving

Groningen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten