Denken zonder Maaiveld: Visie op de ondergrond van Dordrecht

De uitdaging

Ruimte bevindt zich overal om ons heen. In het nieuwe ruimtelijke denken vervaagt de scherpe grens tussen de ruimte boven en de ruimte onder de grond. We denken zonder maaiveld. Met de optimalisatie en intensivering van het bovengrondse ruimtegebruik, wordt ook de ondergrondse ruimte meer gebruikt.

Denk aan het ondergronds parkeren, de rioleringen of de kabels en leidingen voor de groeiende behoefte naar meer en sneller internet, ondergrondse afvalcontainers en de aanleg van een netwerk voor het transport van restwarmte uit afvalverbranding. Daarnaast ontdekken bedrijven en particulieren de aantrekkelijkheid van warmte-koude energie opslag systemen. De combinatie van oude, recente en nieuwe gebruiksvormen in de ondergrond als gevolg van menselijk handelen zorgen voor een toenemende drukte in de ondergrond.

Daarnaast heeft de ondergrond natuurlijke functies en diensten, die ook ondergrondse ruimtelijke claims met zich meebrengen. Door intensiever gebruik gaan menselijke claims op de ondergrondse ruimte en de natuurlijke functies van de ondergrond concurreren of gaan elkaar zelfs uitsluiten. Afstemming en ordening van natuurlijke functies van de ondergrond en ondergrondse ruimtegebruik, ofwel het zoeken van een balans, is noodzakelijk.

Onze oplossing

Uniek in de aanpak van de gemeente is het samen optrekken in dit proces van de ruimtelijke ordening en bodem. Royal HaskoningDHV heeft samen met de gemeente een inspiratieboek en atlas van de ondergrond gemaakt, workshops georganiseerd, om verschillende collega's van de gemeente en omgevingsdienst te betrekken bij het op de kaart zetten van de ondergrond en de relatie tussen de ondergrond en de bovengrond. Eind vorig jaar hebben we voor de gemeente de ondergrondvisie gemaakt.

De uitkomst

Onze kracht is de combinatie van het inbrengen van proceskennis, inhoud en krachtige verbeelding. Zo gaat de ondergrond leven binnen de gemeente Dordrecht. De film brengt op een uitstekende manier het enthousiasme over dat binnen de gemeente Dordrecht leeft over de ondergrond en vertelt tegelijk over het waarom, hoe en de inhoud van de ondergrondvisie.

De Raad van de gemeente Dordrecht is enthousiast over de ondergrondvisie. Zij heeft aangegeven graag betrokken te zijn bij het vervolg. Want de gemeente is nog niet klaar. In de visie is een agenda geformuleerd voor de komende vier jaar om invulling te geven aan de ambities uit de visie.

Contact

Maartje van Meeteren

Associate Director Transport & Planning Amsterdam

Amsterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Video

Denken zonder Maaiveld: Visie op de ondergrond van Dordrecht