iStock

Om zich primair te kunnen richten op haar kerntaken, besteedde Woningcorporatie Zaandam haar vastgoedbeheer uit aan Royal HaskoningDHV.

On Site Service Regisseur

Royal HaskoningDHV voert de regie over het beheer en onderhoud en stemt daartoe het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOB) af op het strategisch voorraadbeheer. Het geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplan realiseren we door de erin benoemde onderhoudsactiviteiten bij aannemers te contracteren en toe te zien op de uitvoering.

Voorspelbare aanpak en resultaat

Goed onderhoudsbeleid met duidelijke exploitatiestrategie en een stabiele beheerorganisatie met voorspelbare uitgaven
leidde tot een aanzienlijke verbetering van de technische conditie en de uitstraling van de woningcomplexen. Dat resulteerde vervolgens in tevreden bewoners, waardoor één van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de corporatie werd gerealiseerd.

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten