De klimaat- en energietransitie is één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. De impact van deze transitie op onze fysieke leefomgeving is aanzienlijk. Een duurzaam energiesysteem vergt immers meer ruimte dan een fossiel systeem. Bovendien is een duurzaam energiesysteem prominenter in de omgeving aanwezig. Denk aan zonnepanelen en windmolens.

Een goede ruimtelijke aanpak van de klimaat- en energietransitie is daarom cruciaal: boven en onder de grond, op land en op zee. In balans met andere ruimtelijke belangen moet worden gezocht naar een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Foto: Instrumentenmix aanpak klimaat- en energietransitie – gebouwde omgeving

Omgevingswet: schakel in klimaat- en energietransitie | Royal HaskoningDHV

Klimaatakkoord en Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De afgelopen periode zijn in het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorstellen voor nieuwe doelstellingen, beleidskeuzes en uitwerkingen voor de klimaat- en energietransitie ontwikkeld. In toenemende mate staat daarbij de vraag centraal hoe we deze doelstellingen gaan bereiken en met welk instrumentarium.

Omgevingswet: onmisbare schakel in klimaat- en energietransitie

Royal HaskoningDHV onderzocht daarom voor het ministerie van Buitenlandse Zaken welke instrumenten effectief kunnen worden ingezet voor het bereiken van de ruimtelijk relevante beleidsdoelstellingen en beleidskeuzes voor de klimaat- en energietransitie. Het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet blijkt hierin een onmisbare schakel.

Resultaten

Het onderzoek gaf een samenvattend overzicht van de ruimtelijke beleidskeuzes en -doelen in het kader van het Klimaatakkoord en de NOVI. Daarnaast gaf het onderzoek een overzicht van relevant instrumentarium, zowel ruimtelijk als niet-ruimtelijk, met kennis van de werking hiervan voor de realisatie van de ruimtelijke beleidskeuzes en -doelen. Ook legde het onderzoek aandachtspunten bloot met betrekking tot de inzet en aanpassing van het instrumentarium om de invloed hiervan te optimaliseren.