Nijmegen was al Fietsstad 2016, en mag zich in 2018 Green Capital City noemen, toch blijft de stad voortdurend op zoek naar verbeterkansen. Zo ook voor de historische binnenstad. ‘Ruimte voor Iedereen’ was de titel van het project waarin Royal HaskoningDHV, in nauwe samenwerking met de ambtelijke projectorganisatie, heeft gezocht naar een betere verdeling van de ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s. De aanpak, waarbij economie, ruimte en verkeer aandacht kregen, heeft geleid tot een aantal integrale ideeën en strategieën voor de korte en langere termijn. Een afvaardiging van de raad heeft als Klankbordgroep gefungeerd, en een reeks openbare avonden met bewoners, middenstand en andere stakeholders, heeft verder bijgedragen aan het draagvlak en verrijking van de ideeën.

Nijmegen - Ruimte voor Iedereen | Royal HaskoningDHV

Nijmegen - Ruimte voor Iedereen | Royal HaskoningDHV