Copyright: Royal HaskoningDHV

Het Wooldse Veen is een uniek hoogveengebied ten zuidoosten van Winterswijk. Het vormt samen met het Burlo-Vardingholter Venn aan de andere kant van de Duitse grens een uitgestrekt natuurgebied.
Het Wooldse Veen kampte jaren met verdroging. Om dit prachtige gebied ook voor de toekomst veilig te stellen heeft Natuurmonumenten maatregelen genomen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het aangrenzende Burlo-Vardingholter Venn in Duitsland.

Oorspronkelijk was het Wooldse Veen vele malen groter en maakte onderdeel uit van een groot aaneengesloten nat hoogveengebied. Het huidige gebied is door de jaren heen steeds kleiner geworden. Omliggende gebieden werden voor landbouw ontgonnen en ontwaterd. Het natuurgebied werd hierdoor niet alleen kleiner, maar ook kwetsbaarder.

Herstelplan Natura-2000 gebied

Het Wooldse Veen is eind jaren negentig aangewezen als Natura-2000 gebied. Het herstelplan uit 2010 was erop gericht de kernzone door middel van houten. De waterstand en het herstel van het hoogveen kunnen zo op heel nauwkeurige en meer gebiedsgerichte wijze gestuurd worden. Het open oppervlaktewater werd kleiner gemaakt omdat de golfslag veengroei onmogelijk maakte. Ook is het gebied meer geschikt gemaakt voor recreatiedoeleinden.
Alle voorgestelde werkzaamheden uit het herstelplan zijn door Royal HaskoningDHV beschreven in een RAW-bestek. Door het unieke karakter van het werk bevatte het bestek niet-alledaagse werkzaamheden, zoals demping van open water met tak- en stamhout, en het door de lucht transporteren van hout voor damwanden, vlonderpaden en een uitkijktoren. Het bestek bevatte ook specifieke voorschriften voor toegang en transport door het terrein.

Er zijn veel veldmetingen verricht, onder andere een nauwkeurige meting van de dikte van het veenpakket. Deze metingen waren noodzakelijk om de compartimenten zoveel mogelijk waterdicht te maken tot op de in de ondergrond aanwezige ondoorlatende laag.

De uitvoering van het werk is in juni 2012 van start gegaan. Royal HaskoningDHV heeft tijdens de uitvoering de directievoering, ecologische begeleiding en het dagelijkse toezicht voor haar rekening genomen. De gewenste planning bleek hierin het kritieke pad. Hierbij werd namelijk gestreefd naar uitvoering in de droogste periode van het jaar tot eind september, waarbij ook rekening is gehouden met het broedseizoen.

Het project is op 2 december 2012 opgeleverd. Royal HaskoningDHV is trots op het resultaat en hoopt dat het Wooldse Veen weer goed herstelt.