Royal HaskoningDHV begeleidde Philips in de contractvorming met Regus en bood strategisch juridisch advies over de herbestemming van het Evoluon.
Evoluon Eindhoven.

Preventie op leegstand

Om leegstand te voorkomen, was Philips Real Estate op zoek naar een nieuwe bestemming voor haar monument Evoluon in Eindhoven. Met de aantrekking van een externe exploitant is dit gerealiseerd. Regus, wereldwijde aanbieder van flexplekken, gaat het Evoluon beheren en exploiteren. Bedrijven en ondernemers, maar ook studenten en andere geïnteresseerden, kunnen gebruik maken van nieuwe flexibele werkplekken, beschikbaar voor zowel werken, ontmoeten, vergaderen als netwerken.

Tijdig strategisch juridisch en vastgoed-economisch advies

Omdat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het voornemen heeft het Evoluon als rijksmonument aan te wijzen, heeft Royal HaskoningDHV in een zo vroeg mogelijk stadium voorbereidende overleggen gevoerd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met Philips, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Eindhoven en de huurder Regus is gesproken over hoe een mogelijk nieuwe functie voor het Evoluon en de bijbehorende terreinen kon worden gerealiseerd. Ook werd advies geboden over het behoud van de beschermingswaardige gebouwdelen en terreinen voor de toekomst, werden onderhoudskosten voor een periode van enkele decennia en een verbouwing doorberekend, hierover afspraken gemaakt met de exploitant en omgevingsrechtelijke aspecten geregeld, zoals de beschrijving als rijksmonument, het bestemmingsplan en het regelen van noodzakelijke vergunningen.

Nieuwe invulling

In overleg met alle betrokken partijen is gekeken naar de beste oplossing voor iedereen. Door in een vroeg stadium met alle betrokken partijen te overleggen, konden lange procedures worden voorkomen.
Het Evoluon krijgt een nieuwe invulling, waardoor het markante gebouw behouden blijft voor de toekomst en leegstand wordt voorkomen.