Vanaf 2016 worden jaarlijks 7000 navigatie en machinekamer officieren van cruise schepen getraind in het nieuwe maritiem trainings- en opleidingscentrum van de Carnival Groep. Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor het projectmanagement van deze Carnival Campus. Het nieuwe centrum met een oppervlakte van circa 10.000 m2 zal worden gerealiseerd in Almere Duin. De officieren hebben de beschikking over vier navigatie brugsimulatoren en vier machinekamer simulatoren.

De werkzaamheden van Royal HaskoningDHV bestaan uit het opstellen van een vraagspecificatie, op basis van een UAV-GC contract, het opstellen van een Masterplan met conceptuele tekeningen, het contracteren van een Design & Build aannemer, het toezien op de verificatie van de uitgangspunten, het houden van inspecties op de bouwplaats, de oplevering en de ingebruikneming.

Dankzij het gebruik van Virtual Design & Construction (VDC) zijn alle betrokken partijen vanaf het begin van het proces nauw betrokken. Dit zorgt voor een sneller ontwerpproces en kostenbesparing.