De Radboud Docenten Academie (RDA) gaat over op een nieuwe manier van werken. In opdracht van het Universitair Vastgoed Bedrijf onderzocht Royal HaskoningDHV daarom nieuwe manieren van huisvesten voor de RDA, binnen de mogelijkheden van het bestaande gebouw.
© Radboud Universiteit

Samenwerken en gebruikersbehoeften staan centraal

Samenwerking staat in dit veranderingstraject centraal. De RDA is één van de gebruikers van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen. Een pand uit de jaren zeventig met afzonderlijke kantoren en een installatiesysteem, dat op korte termijn aan vervanging toe is. Het 'cellenkantoorconcept' sluit niet langer aan bij de nieuwe ambities.

Royal HaskoningDHV maakte de match tussen de behoeften van de gebruikers van de werkomgeving en de technische mogelijkheden binnen het bestaande gebouw. De wensen van de medewerkers zijn hiervoor in kaart gebracht met behulp van interactieve activiteiten, zoals excursies en workshops. Op basis van de resultaten is een integraal plan opgesteld, voor zowel de inrichting van de betreffende verdieping als de klimaatinstallatie, waarbij flexibiliteit van de inrichting centraal staat. Hierin is uiteraard ook het kostenaspect meegenomen.

Het uiteindelijke voorstel is weergegeven in een beeldende rapportage en voorgelegd aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft op basis hiervan positief besloten. Een architect werkt het ontwerp verder uit. Royal HaskoningDHV is hier als installatieadviseur bij betrokken.