Nereda

Wereldwijd staan veel steden en industrieën voor een grote uitdaging. Hoe vind je rendabele, duurzame en eenvoudige oplossingen voor afvalwaterzuivering met een kleine fysieke voetafdruk, die bovendien voldoen aan de strengste zuiveringseisen?
De Nereda-technologie biedt deze oplossing. Het succes van Nereda is zijn grote waterzuiveringscapaciteit in combinatie met de significant lagere investerings- en bedrijfskosten. Met als extra pluspunt een zeer kleine fysieke voetafdruk (tot een factor 4 kleiner) en grote energiebesparing (20-30%).

Nereda zuivert afvalwater met de unieke eigenschappen van zogenaamd aëroob korrelslib: zuiverende bacteriën die compacte korrels creëren met uitstekende bezinkingseigenschappen. De technologie is uitgevonden door de TU Delft en is ontwikkeld in een uniek publiek-privaat partnerverband tussen de TU Delft, Stichting Onderzoek Toegepast Waterbeheer (STOWA), de Nederlandse Waterschappen en Royal HaskoningDHV. Na 20 jaar onderzoek en ontwikkeling bewijst deze innovatieve biologische oplossing zichzelf nu als flinke stap vooruit in de waterzuiveringstechnologie.

Nereda wordt internationaal gebruikt voor de duurzame en rendabele zuivering van industrieel en huishoudelijk afvalwater.

  • 10 fabrieken zijn al in gebruik of worden gebouwd in Nederland, Portugal en Zuid-Afrika
  • 20 projecten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling in Australië, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Zuid-Afrika

De prestaties van Nereda-fabrieken zijn overweldigend en overtreffen die van actief slib. Het afvalwater van de fabriek in Epe – die voor stromen van maximaal 1.500 m3/u is ontworpen – toont aan dat Nereda zelfs alle verwachtingen overtreft. Het energieverbruik van de zuiveringsinstallatie is aanzienlijk minder dan van een andere conventionele zuiveringsinstallatie van vergelijkbare grootte in Nederland. Bovendien voldoet de kwaliteit van het afvalwater aan de hoogste normen: de totale concentraties aan stikstof en fosfor zijn lager dan 5 en 0,3 mg/l.

De robuustheid en stabiliteit van het zuiveringsproces onder sterk wisselende invloed belastingen en extreme invloed van pH-schommelingen is opmerkelijk. Bovendien kan de stikstof zelfs tijdens winterse omstandigheden extensief worden verwijderd, bij zeer hoge biologische slibbelastingen.