Nereda® is een bekroonde, innovatieve en inmiddels internationaal zeer succesvolle technologie voor het zuiveren van afvalwater. Naast het unieke aerobe korrelslib is de besturing hiervoor verantwoordelijk. De betrouwbare Aquasuite® Nereda® Controller zorgt voor een geoptimaliseerd proces, biedt volledige controle over de zuivering én is gebruikersvriendelijk.

De real-time meetgegevens uit de installatie worden continu gemonitord en geanalyseerd. Op basis hiervan worden de juiste regelacties uitgevoerd om zo te komen tot een maximale beperking van energiekosten en chemicaliëngebruik, plus een hogere effluentkwaliteit. De prestatie-indicatoren worden helder gepresenteerd, zodat ze snel te interpreteren zijn.

Alle processen worden gedefinieerd in fases, die vervolgens op een bepaalde manier en in een bepaalde volgorde worden aangestuurd. Dat is het recept, net als in de keuken: een reeks van handelingen met ingrediënten om tot het gewenste eindproduct te komen. Het begint rechttoe-rechtaan met een standaard recept dat vervolgens steeds verder kan worden verfijnd en toegespitst op de specifieke omstandigheden. Daarna begint de optimalisatie. De praktijk is immers de beste leerschool om de installatie en het proces waar mogelijk verder te verbeteren.

De experts van Royal HaskoningDHV kunnen na het opstarten van de Nereda® reactor desgewenst online meekijken naar de werking van het zuiveringsproces, en waar nodig verbeteringen doorvoeren. Voor bijvoorbeeld de zuivering van Kingaroy van South Burnett Regional Council in Australië werd op die manier het recept verbeterd; een aanpassing van de beluchting maakte het zuiveringsproces nog efficiënter, met een vermindering van het energieverbruik van de beluchters van meer dan 20%.

De Nereda® Controller maakt ook gebruik van de nauwkeurige voorspellingen van de influent-aanvoer om Nereda zuiveringen van verschillende configuraties (meerdere reactoren, met of zonder buffer en/of slibbuffers) optimaal te laten functioneren. Zo werken bij het gebruik van een buffer de pompen optimaal. Ook zonder buffer en een continue toevoer bepaalt de Nereda® Controller wanneer welke reactor moet starten.

De Nereda® technologie is bedacht door TU Delft en ontwikkeld in een uniek publiek-privaat partnerschap tussen TU Delft, Royal HaskoningDHV, Stichting Onderzoek Toegepast Waterbeheer (STOWA) en de Nederlandse waterschappen. Na 20 jaar onderzoek en ontwikkeling bewijst deze biologische oplossing zichzelf nu in hoog tempo. Nereda® installaties zijn in de afgelopen drie jaar in onder meer Australië, Brazilië, Nederland, Polen, Portugal, Zuid-Afrika en Zwitserland geïnstalleerd. Alle Nereda installaties worden uitgerust met de Aquasuite® Nereda Controller.