Het ontwerp van de Nelson Mandelabrug over de Kolhorn in Alkmaar is geïnspireerd op de industriële omgeving van de Beverkoog. Het fel rode bewegingswerk van de brug is uniek in zijn soort en mag gezien worden. De slanke holle pijlers zijn om de hydraulische machinekamer heen ontworpen. De pijlervorm is expressief en dynamische en illustreert dat het hier om een beweegbare brug gaat. 

Nelson Mandela Bridge | Royal HaskoningDHV Architects

Transparantie en helderheid zijn sleutelwoorden bij de vormgeving van de Nelson Mandelabrug. Zo is het uitgangspunt geweest om de pijlers zo rank mogelijk te maken en om overige elementen onder de brug tot een minimum te beperken om verrommeling onder de brug tegen te gaan. Zo zijn bv de techniekruimtes voor de E- en W-installaties in de landhoofden verborgen.

Nelson Mandela Bridge | Royal HaskoningDHV Architects

Het brugdek is een strakke en ononderbroken lijn over het water. De pijlers verdelen de wereld onder de brug in drie delen van gelijke afstand. Dit zorgt voor een helder ritme, symmetrie en visuele rust. Boven op de brug worden alle verkeerregelinstal-laties en verkeerverlichting zoveel mogelijk samengebracht op één punt in de as van de pijlers. De randelementen en brugleuning krijgen een lichte kleur en zijn zo vormgegeven dat de brug slank oogt.

Nelson Mandela Bridge | Royal HaskoningDHV Architects Nelson Mandela Bridge | Royal HaskoningDHV Architects

Terug naar Architectuur

Gerelateerde markten