De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is de enige corridor die het zuidelijk deel van Limburg verbindt met Noord-Brabant, Utrecht en de Randstad en is daarom een belangrijke, internationale transportroute voor zowel vrachtverkeer, lokaal verkeer als vakantieverkeer. In het verleden is de doorstroming al verbeterd door het openen van spitsstroken. Maar omdat spitsstroken minder capaciteit aankunnen dan reguliere banen en afgesloten worden bij incidenten of slecht weer, ontstonden er nog steeds files. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide van 2x2 rijstroken plus spitsstrook naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook. Royal HaskoningDHV levert voor de komende jaren ondersteuning aan Rijkswaterstaat voor de contractvoorbereiding, en aanbesteding. Wij verzorgen het Klanteisen-proces, de Vraag Specificatie Eisen, ‘Minder hinder’-advies, conditioneringsonderzoeken en areaalinformatie en Duurzaamheidsadvies, zodat vervolgens de betreffende aannemer het project op tijd en binnen budget kan realiseren.

Kritisch op hinder en bereikbaarheid

Het project kent mooie technische uitwerkingen, zoals de begrenzingen van de fysieke ruimte en de faunapassage onder de A2 en het Julianakanaal. Deze uitdagingen worden vergezeld door belangen van stakeholders die kritisch kijken naar het beperken van de hinder en het behouden van bereikbaarheid tijdens de realisatieperiode.

“Dit is voor ons een fantastisch project om aan te werken. Niet alleen kunnen we door het opstellen van een robuust contract zorgen dat de juiste aannemer wordt geselecteerd, ook kunnen we onze brede kennis en ervaring op onder andere wegontwerp, kunstwerken en duurzaamheid inzetten. We bekijken bijvoorbeeld de mogelijkheden om  bruggen en viaducten, vluchtstroken en ecologische voorzieningen te realiseren binnen de beschikbare ruimte, maar adviseren ook over veilige bouwfaseringen en hinderbeperking tijdens de uitvoering.”
Jeroen van Beers, Projectleider Royal HaskoningDHV

Samenwerking met belanghebbenden 

Een goede samenwerking met RWS en andere partners en betrokkenen zoals de omgeving, is uiteraard erg belangrijk en essentieel voor een succesvol verloop van het project. Ons projectteam werkt dan ook als een geïntegreerd team met experts van Royal HaskoningDHV en Rijkswaterstaat. onder aansturing van Jan Willem Spruit, Technisch Manager Rijkswaterstaat A2 het Vonderen - Kerensheide.

“We zijn blij met de integrale samenwerking tussen Royal HaskoningDHV en RWS, we werken met een echte ‘best-for-project’ gedachte aan het project. Dit helpt ons in het bereiken van onze projectdoelstellingen.”
Jan Willem Spruit, Technisch Manager Rijkswaterstaat

Kostenefficiënt en risicobeheersing

Al het werk dat nu wordt gedaan, is erop gericht de inschrijvende aannemers te helpen een goede aanbieding in te laten dienen. We zorgen voor het opstellen van de eisen en het uitvoeren van benodigde onderzoeken. Op die manier kan Rijkswaterstaat de inschrijvers zo veel mogelijk informatie meegeven, waardoor het risico op overschrijding in de tijd en kosten zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Tot en met 2023 is tijd nodig voor de contractvoorbereiding en aanbesteding. Vanaf 2024 gaat de aannemer de plannen uitwerken en in 2025 start de uitvoering.

Contact

Sander Schipper

Adviseur Contract- en Projectmanagement, Infrastructure Amersfoort

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten

Gerelateerde markten