© Royal HaskoningDHV

Waterschap De Dommel wilde het beekdallandschap van de Poppelsche Leij herstellen en de hydrologische omstandigheden van de aangrenzende Natte Natuurparel Krombeemden verbeteren. Gezien de verschillende belangen in het gebied, was het essentieel om een uitvoerbaar plan op te stellen waarbij maximale realisatie van de doelen wordt bereikt en de belangen van stakeholders optimaal geborgd zijn.

Onze oplossing

We zijn gevraagd om een stappenplan op te stellen, zodat de verschillende fasen in het ontwerp- en omgevingsproces daadkrachtig konden worden doorlopen, rekening houdend met de diverse belangen. Hierdoor was het mogelijk om binnen de gestelde tijd een in de omgeving gedragen en uitgevoerd project te krijgen. Tijdens de vergunningprocedures zijn geen bezwaren aangetekend door de omgeving, wat mede te danken is aan het doorlopen van het voorgestelde proces.

Het resultaat

Royal HaskoningDHV heeft het gehele integrale project vanaf visievorming tot en met uitvoering begeleid. Op basis van de opgestelde visie, waarin de maximale doelen en belangen van derden optimaal geborgd zijn, hebben we een projectplan in het kader van de Waterwet opgesteld, inclusief hydrologische onderbouwing. Tevens hebben we diverse onderzoeken begeleid en zijn de benodigde vergunningen aangevraagd (zoals de ontgrondingsmelding en de omgevingsvergunning). Vervolgens hebben we het contract (RAW-bestek) opgesteld en de aanbesteding en de uitvoering (directie & toezicht) begeleid. In het werk is gebleken dat de geschapen randvoorwaarden in het contract duidelijk de meerwaarde van het gebied hebben vergroot.