De energie- en industriesector staan aan de vooravond van een ingrijpende verandering: in 2050 moeten zij vrijwel CO2-neutraal zijn. Op dit moment zijn de energiecentrales en het chemiecluster in de haven van Groningen verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. In Project ZERO werkt Royal HaskoningDHV samen met Groningen Seaports en deze bedrijven de route uit naar een duurzaam en toekomstbestendig haven- en industriegebied in de Eemsdelta. Een transitie die bijdraagt aan de welvaart en werkgelegenheid in het gebied. Welke maatregelen zijn nodig om dit te bereiken?

Aanzienlijke investeringen

De overgang naar een vernieuwde en duurzame economie in de haven is noodzakelijk, maar het vergroenen van de industrie vraagt aanzienlijke investeringen met een lange afschrijvingstermijn in fabrieken en infrastructuur. In Project ZERO helpen wij Groningen Seaports en belanghebbenden om samen de juiste keuzes te maken om de transitie te realiseren.

Samen op weg naar 2050

In Project ZERO stellen wij het Masterplan voor de regio op. Deze beschrijving van de route naar 2050 biedt alle betrokken partijen de handvatten om de transitie vorm te geven. Wij stellen het Masterplan op in nauwe samenwerking met de bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, via een CEO Roundtable op directieniveau en Transitiedialoogsessies op uitvoeringsniveau.

Robuuste keuzes

Leidraad voor het maken van keuzes, is een model waarin wij de effecten van alle mogelijke CO2-reducerende maatregelen vatten. Met dit CO2-reductiemodel stellen Groningen Seaports en haar belanghebbenden verschillende pakketten van maatregelen samen, om gezamenlijk tot een voorkeursprogramma te komen. Hiervan werken wij de onzekerheden, economische effecten en mogelijke verdienmodellen uit. Met behulp van onze IN2050 scenario tool bepalen wij vervolgens welke keuzes robuust zijn, rekening houdend met het veranderende energiesysteem. Na deze toetsing wordt het Masterplan omgezet in een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Het Masterplan van Project ZERO wordt medio 2018 opgeleverd.