De regio's Utrecht, Amersfoort en Noord-Veluwe maken een sterke groei door. De huidige spoorverbinding tussen Utrecht en Harderwijk kan de groeiende reizigersstromen echter niet goed verwerken. Reizigers zijn relatief lang onderweg en de treinen raken steeds voller. Voor de lange termijn wordt verwacht dat er op diverse plekken op de verbinding tussen Utrecht en Harderwijk nog grotere capaciteitsproblemen gaan ontstaan. Royal HaskoningDHV heeft daarom in opdracht van de provincies Utrecht en Gelderland een studie uitgevoerd om de bereikbaarheid op deze verbinding te verbeteren.

MIRT-onderzoek vervolgstap corridor Utrecht-Amersfoort-Harderwijk | Royal HaskoningDHV

Integraal onderzoek naar verbetering op de corridor Utrecht-Amersfoort-Harderwijk

Bereikbaarheidsknelpunten

We hebben voor de corridor Utrecht-Amersfoort-Harderwijk de volgende bereikbaarheidsknelpunten geïnventariseerd:

  • De bereikbaarheid van de OV regio Utrecht vanuit Noordoost-corridor blijft achter;
  • De capaciteit van de sprinter in ochtendspits van Harderwijk naar Utrecht staat onder druk;
  • Het OV-knooppunt Utrecht Centraal en de Uithoftram raken vanaf 2025 overbelast.

Voorkeursalternatief

In 2015 is, ook door ons team, middels een MIRT-onderzoek een breed palet aan mogelijke maatregelen geïnventariseerd, met daarin aandacht voor zowel trein, hoogwaardig openbaar vervoer als oplossingen buiten het openbaar vervoer. Op basis van dit onderzoek gaan we een voorkeursalternatief ontwikkelen met integrale oplossingen als uitgangspunt. Dit alles binnen een taakstellend budget en met een relatief korte planhorizon (2025). Het onderzoek op deze corridor is een vervolgstap op het eerdere MIRT onderzoek.

Spoor, bus en fiets

Het resultaat omvat twee mogelijke voorkeursvarianten met daarin zowel vervoer per spoor, bus en fiets dat tot stand is gekomen in een innovatief proces met bestuurders uit de regio, onder andere met behulp van serious gaming en waarvoor draagvlak is onder de betrokken stakeholders. Daarbij hebben we, in nauwe samenwerking met NS en ProRail een gedragen uitwerking op kunnen leveren, waarbij gebruik gemaakt is van een op maat gemaakt vervoerwaardemodel.