Royal HaskoningDHV zet meetsysteem SMART Station in om inzicht te krijgen in de looproutes op station Groningen Centraal. De verkregen data zijn het uitgangspunt voor het optimaliseren van deze routes.

Station Groningen SMART | Royal HaskoningDHV
In verband met de herontwikkeling van Station Groningen had ProRail de behoefte aan kwantitatief inzicht in de huidige transfercapaciteit en transferkwaliteit. Het bieden van snelle, comfortabele en veilige looproutes voor het grote aantal reizigers op dit station was namelijk een van de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp. 

Meten van reizigersstromen

Royal HaskoningDHV (NPC) heeft met behulp van het meetsysteem ‘SMART Stations’ de loopstromen van reizigers in het stationsgebied gedurende 8 weken gemonitord. Dit hield in:
- Reizigers (anoniem) volgen met behulp van Bluetooth/Wi-Fi Scanunits;
- Passanten tellen met behulp van tel-units.

De verkregen data over reizigersaantallen, dichtheden en tijden zijn vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd aan ProRail. Deze informatie liet zien aan welke looproutes reizigers de voorkeur geven. Daarnaast bood het inzicht in verbeter- en knelpunten op het station. De betrokken stakeholders konden met behulp van dit inzicht gemakkelijker een keuze maken tussen de verschillende ontwerpvarianten. Deze keuze kon worden gebaseerd op feitelijke constateringen in plaats van aannames. De data toonden bijvoorbeeld aan dat de focus in het ontwerp meer op de zij- in plaats van de hoofdingang moest liggen. De data zijn daarnaast gebruikt om de voorkeursvariant te simuleren, zodat het ontwerp verder kon worden aangescherpt.

Contact

Eelco Thiellier

Project Manager & Strategic Advisor

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten