Station Leiden Centraal is in 2007 voorzien van OV-chippoorten. Naast treinreizigers, passeren ook voetgangers tussen het centrum van Leiden en het Bio Science Park dit station. De OV-chippoorten vormen mogelijk een belemmering voor de passerende voetgangers. Royal Haskoning ondersteunt de NS en de gemeente Leiden daarom bij het krijgen van inzicht in het feitelijke gebruik van het station, in het bijzonder als loopverbinding tussen twee wijken.

© Nadine van den Berg

SMART Stations

Voor het verkrijgen van inzicht in de verschillende gebruikers van station Leiden, heeft Royal HaskoningDHV ‘SMART Station’ ingezet. Dit geavanceerde meetsysteem is in samenwerking met NS specifiek voor stationsomgevingen ontwikkeld en meet via Bluetooth, Wi-Fi en infrarood de bewegingen van voetgangers. Op station Leiden zijn gedurende 6 weken de loopstromen in de voetgangerstunnel gemonitord door gebruik te maken van geavanceerd meetapparatuur.

Aan de hand van de verkregen data zijn de verschillende passagiersstromen op station Leiden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • reizigers die arriveren en vertrekken;
  • bezoekers die gebruik maken van de winkel- en horecafaciliteiten op het station;
  • voetgangers die het station gebruiken als de snelste route naar hun bestemming.

Optimaliseren station dankzij inzicht in looproutes

De tijdelijk metingen hebben op kwantitatieve wijze inzicht gegeven in de verschillende looproutes op station Leiden. De resultaten van de metingen heeft NS Reizigers gebruikt om gesprekken te voeren met de gemeente en andere stakeholders over het gebruik van het station als voetgangersverbinding tussen de twee aanpalende wijken.

Contact

Eelco Thiellier

Project Manager & Strategic Advisor

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten