Het overschot aan slib in het Eems estuarium verhoogt de troebelheid van het water en verstoort het ecosysteem. De hoge mate van troebelheid verhindert algengroei aan de basis van de voedselketen. Om meer kennis te verkrijgen van de processen die de troebelheid in het Eems estuarium beïnvloeden, is een grootschalige internationale meetcampagne georganiseerd. Het onderzoek werd geleid door Rijkswaterstaat en gecoördineerd door Royal HaskoningDHV, in samenwerking met andere betrokken partijen. De verkregen kennis kan wereldwijd worden ingezet om estuaria en hun ecosystemen gezond te houden.

Troebelheid verstoort het ecosysteem

Het overschot aan slib in het Eems estuarium verhoogt de troebelheid van het water en verstoort het ecosysteem. Zonlicht kan minder diep doordringen, waardoor algengroei verhinderd wordt. Hierdoor is minder voedsel beschikbaar voor de groei van bodemleven en vissen.

Om de effectiviteit van grootschalige maatregelen op het verlagen van de troebelheid in het estuarium te kunnen inschatten, is kennis nodig van de complexe processen in het overgangsgebied van de Eemsrivier naar de tot UNESCO-werelderfgoed behorende Waddenzee.

Coördinatie internationale meetcampagne

Om meer kennis te verkrijgen van de processen die de troebelheid in het Eems estuarium beïnvloeden is een grootschalige veldcampagne opgezet. Deze studie maakt deel uit van het Eems-Dollard 2050 programma. Tijdens de veldcampagne zijn vanaf schepen gedurende de zomer en winter 13-uurs metingen uitgevoerd, waarbij verschillende overheidsinstanties en onderzoeksinstituten uit Nederland, Duitsland en Amerika betrokken waren. Focus van het onderzoek ligt op hoe slib zich gedraagt tijdens de overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater. Het onderzoek werd geleid door Rijkswaterstaat en gecoördineerd door Royal HaskoningDHV, in samenwerking met de andere betrokken partijen.

Beter beheer van estuaria wereldwijd

Het onderzoeksproject heeft aandacht gekregen van onderzoekers in Amerika en Engeland. De verkregen kennis kan wereldwijd worden ingezet om estuaria en hun ecosystemen gezond te houden.

Contact

Petra Dankers

Senior Project Leader & Advisor Morphology and Eco-engineering

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten