De komende jaren werken de gemeente Utrecht en NS Stations aan de ontwikkeling van het stationsgebied van Utrecht Centraal. Om de veiligheid, doorstroming en capaciteit van de routes te garanderen heeft de gemeente Utrecht aan NPC, onderdeel van Royal HaskoningDHV gevraagd inzicht te bieden in hoe het Forum in de toekomst gaat functioneren.
Loopstroomsimulatie Forum Utrecht
Een onderdeel hiervan is het Forum, een verhoogde loper die één etage boven maaiveld, de toekomstige kantoren en de OV Terminal door middel van pleinen met elkaar verbindt. Het Forum wordt een plek waar veel mensen tegelijkertijd komen en gaan. 

Simulatie geeft inzicht in voetgangersstromen

NPC heeft hiervoor de verwachtte stromen voetgangers in kaart gebracht en geanalyseerd met behulp van een loopstroomsimulatie. Deze simulatie calculeert het voetgangersgedrag van alle passanten en kan hierdoor complexe loopstromen realistisch weergeven. 

Optimalisatie ontwerp en routing

Het in kaart brengen van de loopstromen helpt om te begrijpen hoe de (openbare) ruimte gebruikt wordt. Welke routes mensen afleggen en hoe druk die routes zijn. Dit biedt duidelijke handvatten voor het optimaliseren van het ontwerp en biedt al vroeg in het ontwerpstadium gelegenheid voor afstemming op het verwachtte gebruik. Naast de standaard afstemming op capaciteit zijn de uitkomsten ook gekoppeld aan andere issues, zoals sociale veiligheid. Een weinig gebruikte route kan aanleiding zijn om aanvullende maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid en beleving. Daarnaast heeft de analyse voor de klant kostenbesparingen opgeleverd doordat is aangetoond dat de plaatsing van een extra lift en roltrap niet nodig bleken voor een goede afwikkeling van de stromen.