Een consortium van verschillende particuliere partijen wil in Roermond het plan Jazz City realiseren. Jazz City vormt een uitbreiding van het reeds bestaande Designer Outlet Centre. Een overdekt recreatiepark moet als eerste worden gerealiseerd. Daarnaast behelst het plan de realisatie van winkel- en vrijetijdsvoorzieningen, een hotel, catering, en bijbehorende parkeergelegenheid en inrichting van de openbare ruimten. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om dit te kunnen verwezenlijken. 

Royal HaskoningDHV is gevraagd om de om het bestemmingsplan voor te bereiden inclusief de noodzakelijke milieustudies. Vanwege de omvang van het plan, en de relatie met gelijktijdige andere ontwikkelingen in het gebied (overstromingsmaatregelingen van de waterschappen, en maatregelingen rondom de provinciale weg N280), is er besloten om tevens een MER-procedure te doorlopen. Voor een versnelde realisatie van het overdekte recreatiepark is een aparte WABO-procedure afgerond inclusief een MER-beoordeling. Op deze manier wordt de gewenste flexibiliteit gerealiseerd in het gebied zonder het milieu in gevaar te brengen.

Contact

Friedemann Romhild

Senior Urban Designer & Project Manager

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten