Benchmark energieverbruik.


Acht banken en verzekeraars in Nederland hebben zich gecommitteerd aan de meerjarenafspraken energie efficiëntie (MJA3). De jaarlijkse rapportage van de overheid bood onvoldoende inzicht in concrete mogelijkheden tot verbetering van hun energieprestaties. Men had behoefte aan verdiepend inzicht in de energieprestatie van hun Assets.

Benchmark Energieverbruik versus Ruimtegebruik Assets

Royal HaskoningDHV heeft met de deelnemers een benchmark gedefinieerd en uitgevoerd. Hierin zijn de energieprestaties in relatie tot de gebruiksprestaties van 1,4 miljoen m² kantoren, 0,7 miljoen m² bankshops en zes datacenters onderling vergeleken per gebouw en per financiële dienstverlener.

Miljoenenbesparing getraceerd

Door overzicht en vergelijkingen, zijn besparingsmogelijkheden geïdentificeerd voor concrete aanpak van verlaging van energieverbruik en wordt per gebouwcategorie lering getrokken uit de ‘best in class’-gebouwen. Wanneer men bijvoorbeeld het energieverbruik van de 75 kantoren, die ieder meer energie verbruiken dan de mediane waarneming, weten te verlagen tot de mediane prestatie, wordt jaarlijks 400 GJ energie bespaard, goed voor 28 miljoen ton CO2 en € 7 miljoen energiekosten. Dat is bijna € 100.000 per gebouw.