De gemeente Gooise Meren is een nieuwe gemeente die tot stand is gekomen door een samenvoeging van de drie voormalige gemeenten Naarden, Bussum en Muiden. In de gemeente is een grote behoefte aan professionalisering van beheer van openbare ruimte en gebouwen en aan verbetering van de onderlinge samenwerking.

Landschap Gooise Meren | Royal HaskoningDHV

Onze aanpak

Na uitgebreide inventarisatie bleek dat de gemeente het meeste baat zou hebben bij het vergroten van de kennis in assetmanagement van haar medewerkers. Royal HaskoningDHV heeft diverse interactieve trainingen op maat verzorgd over assetmanagement. Onze interactieve maattrainingen kenmerkte zich door:

  • Directe toepasbaarheid in de praktijk
  • Ervaren trainers die assetmanagement vanuit de eigen praktijk door en door kennen én tevens het trainersvak verstaan
  • Een concrete uitdieping van assetmanagement in vijf dagdelen waarbij we twee verschillende groepen synchroon trainden; een mix van beheer- en beleidsafdelingen.

Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen, waren definitie en praktische betekenis van assetmanagement in de context van Gooise Meren, bijbehorende werkprocessen, onderlinge rolverdeling, samenwerking en risicomanagement.

Landschap Gooise Meren | Royal HaskoningDHV

Concrete agenda voor assetmanagementontwikkeling

Door de training zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van assetmanagement. We hebben uitgebreid aandacht besteed aan de toepassing van deze kennis in de eigen projecten. De deelnemers spreken nu een gemeenschappelijke taal, waardoor de samenwerking verbetert. Ook hebben we gezamenlijk een implementatieplan gemaakt, met concrete acties, planning en actiehouders. De gemeente heeft hiermee een concrete agenda om de assetmanagementontwikkeling vorm te geven.

De beoordeling van deelnemers

Onze inzet is met een ruime 8 beoordeeld. Naast de inhoudelijke expertise, springen met name onze flexibiliteit in het programma, de onderlinge interactie en onze betrokkenheid in het oog bij de deelnemers.