Royal HaskoningDHV ondersteunde de realisatie van een unilocatie voor de NHL Hogeschool in Leeuwarden. De NHL realiseerde in 2009 huisvesting die voldoet aan de huidige eisen die het hoger onderwijs stelt: een innovatieve leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. De locatie Bouhof in het Rengersparkgebied is hiervoor drastisch verbouwd en uitgebreid tot 45.000 m².

De NHL Hogeschool in Leeuwarden is een hogeschool met een zeer breed aanbod aan onderwijs, cursussen en kennisdiensten. Met ruim 11.000 studenten, 76 opleidingen, kenniscentra en lectoraten worden er hoge eisen gesteld aan de huisvesting. 

Breed scala van dienstverlening

Royal HaskoningDHV verleende hiervoor volgende diensten:
  • directievoering en toezicht
  • aanvullende bouwmanagementtaken
  • huisvestingsadvies
  • budgetbewaking
  • verhuismanagement
  • procesmanagement
De unilocatie heeft een flexibele indeling. De nieuwbouw is ingericht met studielandschappen waar studenten van de onderwijsfaciliteiten gebruik kunnen maken. Het nieuwe gebouw vormt een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de nieuwe Kenniscampus in Leeuwarden. De nieuwe Kenniscampus zal door een samenwerking van de verschillende Hogescholen de positie van het hoger onderwijs in Leeuwarden gaan versterken.