De uitdaging

De beschikbare tijd voor ontwerp en bouw was relatief beperkt. In het ontwerp moest rekening worden gehouden met de bestaande energievoorziening van het zuiveringsstation Andijk én van het nabijgelegen PS Juliana (oud WRK). Daarnaast moest de ombouw plaatsvinden met zo min mogelijk onderbreking van de drinkwaterproductie.

Energiegebouw zuivering Andijk | Royal HaskoningDHV

Luchtopname van Drinkwaterproductiebedrijf Martien den Blanken, te Andijk

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV heeft het definitief ontwerp en bestek voor de nieuwe energievoorziening opgesteld. Het betrof een compleet ontwerp (bouwkunde, constructie, WTB, E&I hoogspanning en laagspanning, besturing, VKV) inclusief specifieke energieberekeningen (load, selectiviteit en kabels). Belangrijk onderdeel was het uitwerken van een ombouwfasering om op bestaande HS- en LS- systemen en besturing aan te kunnen sluiten. Tijdens de realisatie heeft Royal HaskoningDHV PWN Technologies ondersteund.

Het resultaat

Een robuust ontwerp / betrouwbare levering, bestaande uit een volledig nieuw hoogspanningssysteem op PS Andijk, bestaande uit een nieuw energiegebouw inclusief een noodstroomvoorziening (4 * 1.500 kW), step-up trafo’s (400V – 10 kV) en vervolgens aansluiting op de bestaande 10 kV ringnet voor verdeling over de bestaande en nieuwe gebouwen, waarin nieuwe HS verdelers en trafo’s opgenomen. De NSA’s inclusief dieselopslag, zijn voorzien van een VKV installatie. In het pompgebouw is de energievoorziening uitgevoerd volgens het 2 stratenprincipe. De ingebruikname van de nieuwe energievoorziening is met een zeer beperkt aantal productiestops gerealiseerd.

Bekijk video

Contact

Kees van Etten

Project Manager Drinkwater

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten