De uitdaging

De locatie Huininkmaat te Winterswijk is van ongeveer 1930 tot 1956 gebruikt als gemeentelijke stortplaats waar circa 110.000 m³ afval is gestort. Nadien is het terrein beperkt afgedekt en in gebruik genomen als natuurgebied / recreatiegebied. 

Huininkmaat Winterswijk | Royal HaskoningDHV

Onze bijdrage

De opdracht bestaat uit de planvorming en realisatie om de stortplaats Huininkmaat te herinrichten als park.

Het eindresultaat

Tijdens de planvorming heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de opdrachtgever en Royal HaskoningDHV over de invulling van de locatie, en over hoe dit milieuhygiënisch het beste uitgevoerd kon worden. Het stort bevatte nagenoeg geen deklaag en er waren voorgenomen ontwikkelingen die het nodig maakten het stort ook deels ter herschikken.

De locatie Huininkmaat is circa 7 ha. en voor het grootste deel bebost. Op de locatie zijn meerdere (sport-)verenigingen gevestigd, zoals een duivenvereniging, judovereniging, fietsclub en scouting. Tevens was er een initiatief om een skatebaan te realiseren. Daarnaast is er een woonperceel op de locatie aanwezig. Aan de oostzijde wordt de locatie begrensd door de Whemerbeek. Het Waterschap Rijn en IJssel wilde deze weer een natuurlijk karakter geven. Voor de afwatering van de oostelijk gelegen nieuwbouwwijk is op een deel van de locatie een retentievijver aangelegd. Hiervoor diende een afwatering gerealiseerd te worden over het stort naar de Whemerbeek. Verder diende alle clubgebouwen voorzien te worden van een nutsaansluiting, waardoor op het stort een nutstracé moest worden gerealiseerd.

Contact

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten