Olde Maten and Veerslootlanden

Het natuurgebied van Olde Maten en Veerslootlanden wordt in opdracht van de provincie Overijssel opnieuw ontwikkeld door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Het gebied heeft een totaaloppervlak van 993 ha en ligt verspreid over de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Het doel van dit project is om de natuur te behouden en om de natuurlijke waardes te bewaren en te ontwikkelen, zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan van 1994. De voornaamste bestemming van het natuurgebied is behoud van het oorspronkelijke veen-moerasgebied, in combinatie met extensieve landbouw en extensieve recreatie. De maatregelen omvatten het vergroten van het areaal aan moerasland en de uitbreiding van oppervlaktewater. Daarnaast worden er hydrologische omstandigheden gecreëerd om de ontwikkeling van trilveen en de gewenste natuurlijke doelgebieden te bevorderen.

Royal HaskoningDHV werd aanvankelijk gevraagd om het contract op te stellen en toezicht te houden op de aanbesteding. Het bestaande ontwikkelingsplan was echter niet haalbaar binnen het beschikbare budget. Samen met DLG werd het ontwerp geoptimaliseerd met de Best Value Management (BVM) methode, zodat het project kon worden uitgevoerd met behoud van de oorspronkelijke doelstellingen.

De projectleider van DLG voor het team van Royal HaskoningDHV lichtte toe: “Een betrouwbare en enthousiaste partner die weet wat hij doet!”

Contact

Rudie van Kruijsbergen

Director Advisory Group Rural and Urban Development

Eindhoven, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten