De ecologische waarde van het waterlichaam Bovenrijn-Waal verbeteren, dat is het hoofddoel in dit project. Hiervoor werd in het kader van de KRW in de Hurwenense uiterwaard een meestromende nevengeul aangelegd (ca. 650.000m3 grondverzet). Deze brengt variatie in diepte en stroomsnelheid en een geleidelijke overgang van water naar land terug, dat voorheen verloren gegaan is. In het Natura 2000 gebied "De Kil" is bestaand rietmoeras gegenereerd en tevens een geul gerealiseerd.
© Royal HaskoningDHV

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV heeft het ontwerp opgesteld dat voldoet aan de KRW doelstelling en vergunbaar is, het UAV-GC contract opgesteld en de aanbesteding begeleid. Dit is gebeurd met als belangrijk uitgangspunt om de herleidbaarheid van gemaakte keuzes te bewaken met de argumenten die leiden naar het vastgestelde doel. Hiermee is voorkomen dat er teveel wensen in de opgave worden opgenomen. Alles is gericht op het bereiken van de gewenste waarde de ecologie versterken met bijbehorende subdoelen. De uitvoering van dit project wordt begeleid middels systeemgerichte contractbeheersing (SCB), aangevuld met milieukundige begeleiding. Het ontwerp is gerealiseerd in 2011, contract in 2012 en SCB van 2013-2015.

Het resultaat

De bestaande en nieuwe functies van de Hurwenense Uiterwaard zijn geïntegreerd in een prachtige heringerichte uiterwaard. De aangelegde nevengeul en heringerichte "kil van Hurwenen" hebben het gebied ecologisch waardevoller en aantrekkelijker voor de omgeving gemaakt.