De uitdaging was een ontwerp voor de herinrichting van het winkelgebied te maken, passend binnen een taakstellend budget en leg dat vast in de benodigde contractdocumenten. Het ontwerp moet kunnen rekenen op draagvlak bij alle betrokken stakeholders. Dit zijn de direct belanghebbenden, bewoners, winkeliers en eigenaren, maar ook externe specialisten, vakgroepen en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Door het opzetten van een intensief participatie traject met 4 ontwerpteams is in gezamenlijke ontwerpsessies een beeld geschetst en uitgewerkt dat zorgt voor eenheid in het centrum, overeenstemming over de toegepaste materialen en passend binnen de overeengekomen financiële, sociale en beheerkaders.

Gezamenlijke ontwerpsessie  | Royal HaskoningDHV

Contact

Urban van Aar

Senior Landscape Architect and Urban Designer

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten

Gerelateerde markten