De samenwerkende gemeenten Tilburg, Den Bosch, Breda en Helmond vroegen zich af of er meer vraag was naar een nachtnet naar Brabant, vergeleken met een aantal jaren geleden. Royal HaskoningDHV is daarom in juni 2019 gevraagd een herijking uit te voeren naar zowel de behoefte aan als de haalbaarheid van het nachtnet per spoor.

Aanpak herijking

Voor deze herijking hebben onze OV-deskundigen een tijdslijn geschetst van de besluitvorming rondom en de resultaten van Brabantse nachtnetproeven tussen 2007 en 2017. Op basis van gesprekken met zowel de gemeenten als de NS hebben we veranderingen geïnventariseerd die de kansrijkheid van het nachtnet beïnvloeden, zoals demografische veranderingen en veranderingen in vervoersbehoefte. Ook is het draagvlak onder de stakeholders onderzocht. Parallel hieraan liep de analyse naar rendabiliteit van extra treinen op het spoor.

Geen nieuwe spoorverbinding

De herijking zorgde ervoor dat er geen nieuwe verbinding komt; er bleek te weinig vraag naar. Onze opdrachtgevers, de samenwerkende gemeenten, hebben hun waardering uitgesproken over onze totaalaanpak van deze herijking. Waarbij zowel stakeholders en de situatie op het spoor, als resultaten van eerdere proeven zijn meegenomen.

Hans van Mook | Royal HaskoningDHVHans van Mook, gemeente Tilburg: “Tijdens deze opdracht blonk Royal HaskoningDHV uit in snelle en adequate communicatie”.

 

Contact

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten