In een speelveld waarin, zeker in internationaal perspectief, de concurrentie steeds minder tussen gemeentes onderling, maar tussen de regio’s ligt, wil de regio ‘Hart van Brabant’ (met Tilburg en Waalwijk als grootste kernen) zich met een heldere ruimtelijke visie onderscheiden. Hoewel dit doel voor de zeven betrokken gemeenten duidelijke was, bleek het toch een lastige opgave om tot een gedragen visie te komen. Verschillende aanlopen hadden niet geleid tot de sprong naar de visie. Royal HaskoningDHV werd gevraagd om deze situatie te doorbreken, en snel tot een resultaat te komen: een prikkelende uitdaging!

Hart van Brabant | Royal HaskoningDHV

We werkten een compact proces uit met enkele werksessies als rode draad, en ontwerpend onderzoek als instrument, om de samenbindende belangen te identificeren. Op die manier konden we het voorwerk effectief benutten als basis om op voort te bouwen en aan te sturen op het gevraagde resultaat.

Belangrijk in het proces was het benoemen en herkennen van de kracht van de regio, en daar de sturingsprincipes op te baseren. De kracht van de regio is in de visie geborgd door een aantal leidende ruimtelijke principes. De richtinggevende uitwerking is in thematische kaarten verbeeld, en in het ontwikkelingsperspectief bijeen gebracht. Het proces is in ongeveer drie maanden doorlopen en werd door de opdrachtgever gewaardeerd met een 8.

Hart van Brabant | Royal HaskoningDHVHart van Brabant | Royal HaskoningDHVHart van Brabant | Royal HaskoningDHVHart van Brabant | Royal HaskoningDHV

Contact

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten