Royal HaskoningDHV actualiseert al jaren de grondexploitatie van Molenbeek te Nunspeet. Een toekomstige woonwijk met uiteindelijk circa 585 woningen. Begin 2015, is na vernietiging van het exploitatieplan, een Strategienota voor het plangebied Molenbeek vastgesteld. Deze nota biedt een nieuwe visie op de ontwikkeling van Molenbeek. Met behulp van meerdere gegevens uit deze strategienota en de vorige woonvisie is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de herijking van de grondexploitatie voor dit woningbouwproject. Begin 2016 heeft de gemeente gevraagd de grondexploitatie te actualiseren met behulp van een verkavelingsplan voor 190 woningen in het plangebied. Daarnaast wordt rekening gehouden met de nieuwe wet- en regelgeving (BBV en vpb).

Gerelateerde markten