De uitdaging

Drinkwaterbedrijven hebben als leidingeigenaar en -beheerder de verplichting zorg te dragen voor een goede conditie van de leidingen en te voorkomen dat de leidingen bij falen een risico vormen voor de omgeving, de zogenaamde Externe Veiligheid. 
Het drinkwaternet in Nederland omvat in totaal 120.000 km. Het is onvermijdelijk dat zo’n verfijnd netwerk in het dichtbevolkte Nederland vaak in de buurt ligt van kwetsbare objecten  zoals bebouwing, waterkeringen en andere infrastructuur.

Evides IREVA | Royal HaskoningDHV

IREVA – Slimme GIS tool om potentiele leidingproblemen in relatie tot de omgeving in beeld te brengen.

De oplossing

Royal HaskoningDHV heeft een tool ontwikkeld om de gevolgen voor de omgeving van falende leidingen systematisch in beeld te brengen: IREVA:  Interactive Risk External Safety Application. IREVA bestaat in hoofdzaak uit twee delen:

  • Een GIS omgeving waarbinnen de risicovolle leidingen kunnen worden geselecteerd en de vragenlijst kan worden ingevuld. In de GIS omgeving zijn grafisch diverse gegevens van de leiding en omgeving beschikbaar om vragen te kunnen beantwoorden.
  • Een gestandaardiseerde vragenlijst om de kans op falen van een leiding en het effect daarvan op de omgeving te kwantificeren. Aan alle vragen zijn scores en gewichten toegekend waarmee het resultaat wordt vertaald in een getal en weergegeven in een risico matrix.

Deze aanpak voor de beoordeling van leidingen is besproken en geaccepteerd door de waterschappen als vergunningverlener.

Het resultaat

Het resultaat van IREVA is een snelle, uniforme en reproduceerbare beoordeling van individuele leidingen die een potentieel risico vormen voor de omgeving. Door het automatiseren van de expert beoordeling wordt grote tijdwinst behaald. De combinatie van afzonderlijke scores levert een prioriteitenlijst op, gebaseerd op risico beoordeling. Toepassing van IREVA leidt bovendien tot een aanzienlijke besparing tot wel 25% van de kosten van een handmatige beoordeling van de leidingen.