Uitdaging

De afdeling Openbaar Beheer van de gemeente Rheden werkt aan een extra professionaliseringsslag. Royal HaskoningDHV heeft opdracht gekregen een beeld te schetsen van de sterke punten en verbeterpunten van de beheerorganisatie. Dit beeld dient als input voor de te maken verbeterslag.

Oplossing

We hebben van de afdeling Openbaar Beheer een Quick Scan gemaakt op basis van een aantal interviews met sleutelfunctionarissen. Daarbij hebben we de PAS55 (kwaliteitsmanagementsysteem voor beheerorganisaties) en de 7 bouwstenen als basis gebruikt. Na analyse van de interviews hebben we het gevraagde beeld gerapporteerd.

Resultaat

Onze Quick Scan heeft de organisatie de gewenste input gegeven. Op basis van de Quick Scan is de afdeling gestart met het vormgeven van verdere verbeteringen.