Het architecturele ontwerp voor de energiecentrales van GDF SUEZ in Rotterdam en Wilhelmshaven, Duitsland weerspiegelt het feit dat deze centrales de meest moderne in hun soort zijn. 

De architectuur heeft met succes de enorme diversiteit aan functies in de centrales samengebracht, zonder daarbij de stedelijke inpassing en de menselijke schaal uit het oog te verliezen.


De ruimtelijke kwaliteit op de Maasvlakte in Rotterdam wordt bepaald door de grootschalige industriële gebouwen, enorme opslagtanks, containerkranen en schoorstenen. De hoogte van de centrale wordt circa 110 meter, de schoorsteen reikt zelfs tot 120 meter.

Voor de centrale in Rotterdam is gekozen voor een expressieve kleur blauw om op te vallen in de voornamelijke grijsgetinte omgeving. De gevel van de centrale in Wilhelmshaven is witgeschakeerd, teneinde de puurheid te symboliseren die de technische prestaties in het wijdse landschap rond Wilhelmshaven accentueert.

Teneinde een duurzame inpassing van beide centrales in de leefomgeving te realiseren, is de lichtvervuiling geminimaliseerd.

Terug naar architectuur

Facts & numbers

ClientGDF SUEZ
Locatie
Rotterdam / Wilhelmshaven
LandNederland / Duitsland
Scope
2 Kolencentrales
Period
2008 - 2011
Expertise Architectuur

Gerelateerde markten