De Floriade is een toonaangevende tuinbouwtentoonstelling met een sterk internationaal profiel die elk decennium plaatsvindt. De gemeente Almere wil zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Floriade in 2022. Het is een stad waar het groene raamwerk van het begin af aan leidend is geweest. Daardoor is de groene woonomgeving een belangrijke kwaliteit van het huidige Almere. De stad ziet het als kans om dit groene raamwerk nog beter te benutten en de Floriade aan te laten sluiten bij toekomstige opgaves voor gebiedsontwikkeling.

Gemeente Almere heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om de kandidaatstelling te verzorgen. Dit hield in: het schrijven van een document voor de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) waarin Almere een aanvraag doet om een bidbook te mogen schrijven. In het document worden de locaties beschreven, een eerste opzet van het concept, een plan van aanpak van de bidbookfase en een beschrijving van het draagvlak en de draagkracht van de organiserende regio Almere-Flevoland.

Verder werd een verkenning van het draagvlak bij regionale partners (publiek en privaat) uitgevoerd. Gesproken is met potentiële medefinanciers, andere overheden, het MKB en onderwijsinstellingen. Doel was het creëren van enthousiasme en het vinden van steun voor de organisatie van een Floriade.

Contact

Femke Baarslag

Planoloog, Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur

Zwolle, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht
Toon meer contacten

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten