Plattegrond Grondbedrijf Twenterand | Royal HaskoningDHV

In 2015 is het rapport “Onderzoek grondtransacties” door de gemeenteraad vastgesteld en zijn de aanbevelingen uit dit rapport overgenomen. Eén van deze aanbevelingen betrof een volledige review van het grondbedrijf (de exploitaties). Aan Royal HaskoningDHV is opdracht verleend voor het herijken van de financiële positie en het herinrichten van de financiële huishouding van het grondbedrijf van de gemeente Twenterand. Op basis van het actualiseren van de grondexploitaties, het uitvoeren van risicoanalyses en rekening houdende met de nieuwe wet- en regelgeving is een herijking van de status van de grondcomplexen gedaan en is een financieel meerjarenperspectief van alle grondexploitaties opgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan was het inzicht in het reserveverloop van de reserve Grondbedrijf voor de komende 10 jaar.