Sinds 2012 is VWM belast met het operationeel verkeersmanagement op de Rijkswegen in Nederland. Een belangrijk onderdeel van het takenpakket is het verrichten van inspecties door weginspecteurs (WIS), zowel overdag als gedurende de nacht. VWM heeft een veiligheidsscan laten uitvoeren de nachtdiensten in de regio Zuid Nederland. Uit deze studie komt naar voren dat er vooral op het gebied van sociale veiligheid en welzijn verbeterpunten mogelijk zijn.

De uitdaging

Door de evaluatie van nachtdiensten van weginspecteurs wil VWM inzicht krijgen welke risico’s WIS tijdens de nachtdienst extra lopen en ervaren ten opzichte van de dagdienst. Tevens kijken wij naar verbeterpunten om het gevoel van onveiligheid weg te nemen.

De oplossing

De evaluatie levert input voor mogelijke oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van de WIS.

Het resultaat

Op basis van de resultaten van de enquête, de bezoeken aan de steunpunten en locaties en de verificatiesessie is een overzicht gemaakt van de belangrijkste oorzaken van onveiligheid tijdens de nachtdienst en mogelijke oplossingen hiervoor die voor VWM uitvoerbaar zijn. Zo kan tijdens de nachtdienst de eigen weerbaarheid verbeterd worden door een werkende noodknop en de traceerbaarheid door middel van goed werkende ”Track & Trace”. Tevens kunnen ook maatregelen door districten worden uitgevoerd door aanpassingen aan de steunpunten door te voeren, zoals het verbeteren van de verlichting, toegang tot het gebouw met een pasje en een toegangshek dat op afstand bedienbaar is. Inmiddels is een groot deel van de oplossingen toegepast.