Op 1 juli 2015 is het T-rijbewijs ingevoerd voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). De invoering van het T-rijbewijs wordt van 2015 tot 2017 gemonitord en geëvalueerd door Royal HaskoningDHV.
Evaluatie invoering T-rijbewijs | Royal HaskoningDHV

Les- en examenvoertuig voor T-rijbewijs

Doel

Het doel van de evaluatie is inzicht verschaffen in:
  • Verbetering van opleiding voor kandidaten en instructeurs
  • Functioneren van examen en opleiding in de praktijk
  • Gevolgen voor organisatie en processen van betrokken partijen
  • (Potentiële) effecten op gedrag bestuurders en verkeersveiligheid

Onderzoeksmethoden

Er worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast, o.a.:
  • Interviews met partijen betrokken bij de invoering
  • Data verzameling: aantal examens, locaties etcetera 
  • Vragenlijstonderzoek onder kandidaten en examinatoren 
  • Observatie tijdens examens
  • Vragenlijstonderzoek onder opleiders en brancheorganisaties

Bevindingen

De bevindingen die hieruit voortkomen, geven samen antwoord op de vraag: 
In hoeverre het aannemelijk te maken is dat invoering van het T-rijbewijs en de daaruit voortvloeiende prestaties van kandidaten, instructeurs en examinatoren en betrokken organisaties bijdragen aan de verkeersveiligheid. 

Het rapport wordt eind 2017 verwacht.

Contact

Cathelijne Hermans

Associate Director Sustainable Transport

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten