De Arriyadh Development  Authority (ADA) heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om een evaluatie uit te voeren over de invoering van strategische acties op gebied van verkeersveiligheid gedurende de periode 2009-2013 en voor de komende periode 2014-2019.
Riyadh traffic monitoring

Evaluatie als uitgangspunt

Gebaseerd op de evaluatie, die is uitgevoerd door middel van uitvoerige interviews met een variatie aan belanghebbenden en analyses van de meest recente ongelukken cijfers, is een nieuw vijfjaren strategie geformuleerd, inclusief de ontwikkeling van nieuwe passende actieplannen.  Deze plannen weerspiegelen de ambitie en doelen van het land en zijn hoofdstad om tot een substantiële daling van hun alarmerende verkeersveiligheidscijfers te komen.

De kern van de veiligheidsstrategie was een thematische aanpak, waarin voor de navolgende aan veiligheid gerelateerde thema’s zijn gedefinieerd en specifieke actieplannen zijn ontwikkeld.
 • Verkeersveiligheidsmanagement, coördinatie en financiering
 • Verbeterde dataverzameling en analyse systeem
 • Verkeersveiligheidstechniek
 • Verkeerswetgeving en handhaving
 • Verkeersveiligheidsonderwijs voor schoolkinderen
 • Bewustwordingscampagnes en publicaties over Verkeersveiligheid 
 • Verbeteren van de rijvaardigheid standaard
 • Verbeteren van voertuigeninspectie
 • Motorvoertuigenverzekering
 • Hulpdiensten
 • Verkeersveiligheidsonderzoek en kosten van ongevallen