Overijssel

De overstap naar duurzame energie moet hoognodig worden gemaakt. Door de groeiende wereldbevolking en welvaart blijft de vraag naar energie toenemen en de invloed op het milieu door het gebruik van fossiele brandstoffen is dramatisch. Royal HaskoningDHV wil initiatieven nemen in die overstap naar duurzame groene energie, samen met onze stakeholders en alle geledingen binnen onze samenleving. 

De provincie Overijssel streeft ernaar om in 2020 20% van de totale gebruikte energie in Overijssel te betrekken uit duurzame energiebronnen. Overijssel heeft als eerste provincie in Nederland een Energiefonds opgericht om structureel te kunnen investeren in duurzame energie. Het fonds bevordert de investering in nieuwe energiebronnen als bio-, zonne- en geothermische energie. Het Energiefonds heeft een initiële omvang van €250 miljoen.

De provincie Overijssel heeft ervoor gekozen om het fonds via een apart bedrijf te beheren. Het samenwerkingsverband tussen de ASN Bank, Royal HaskoningDHV en Start Green kwam in de Europese aanbestedingsprocedure als beste leverancier naar voren. Het fonds werkt onafhankelijk op de markt. De voormalige staatssecretaris Pieter van Geel is aangewezen als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het Energiefonds biedt bedrijven, instellingen en woningcorporaties in Overijssel de mogelijkheid om hun projecten te presenteren op het gebied van energie en de productie van nieuwe energie te financieren door middel van eigen vermogen, leningen en garanties. Alle uitbetalingen uit het fonds zullen worden terugbetaald. Het fonds streeft naar het leveren van een financieel rendement van 2%.

Royal HaskoningDHV verricht vele diensten voor het Energiefonds, zoals het oprichten van een fondsorganisatie en het beoordelingskader voor mogelijke projecten, de acquisitie van projecten, het maken van financiële modellen en due diligence-activiteiten.