De uitdaging

Innovatie in bussen voor openbaar vervoer is van belang voor leefbaarheid en gezondheid van stad en regio. Zo wordt er bijgedragen aan energiebesparingen, luchtkwaliteit (zeker in binnensteden), de kwaliteit van het openbaar vervoer en de vitaliteit van de producerende industrie. Het huidige Nederlandse concessiestelsel mist een natuurlijke innovatieprikkel. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom eind 2007 een subsidie beschikbaar gesteld voor 'pilotprojecten openbaar vervoer per bus'.

De gemeente Enschede wilde voor de herbouwde wijk Roombeek (vanwege de vuurwerkramp in 2000) duurzaam busvervoer aanbieden. Een aantal partijen - waaronder de gemeente Enschede - had zich op Europese schaal al verenigd met als doel diesel gevoede, serieel hybride stadsbussen te ontwikkelen op weg naar emissieloos openbaar vervoer.

Onze aanpak

Onder leiding van Regio Twente - het Twentse bestuurslichaam dat onder andere in de regio verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer - is een projectvoorstel voorbereid om twee pilotbussen te ontwikkelen en onder praktijkomstandigheden in Enschede te testen. Het projectvoorstel is door het ministerie gehonoreerd en Rijkswaterstaat is aangewezen om het project te begeleiden. Regio Twente heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Enschede de eindverantwoordelijkheid voor het project op zich genomen. Connexxion, in de projectperiode uitvoerder van de vervoersconcessie in Twente, was betrokken als gebruiker van de pilotbussen en de voertuigen zijn gebouwd door VDL en Vossloh Kiepe. Royal HaskoningDHV trad op als managing consultant met kennis van openbaar vervoer, de techniek van de stadsbussen en ook van de partijen die met het project en ook met openbaar busvervoer in de praktijk te maken hebben. Om de ontwikkelingen in het project op een aantal aspecten te monitoren en de technologie ook regionaal te verankeren is de Universiteit van Twente gevraagd te participeren.

Resultaat

Het is aangetoond dat met een goede aanpak experimentele voertuigen kunnen worden gebouwd die in de praktijk betrouwbaar ingezet kunnen worden en zich goed staande kunnen houden in een vloot 'bewezen' bussen. Aan de andere kant zijn niet alle doelstellingen gehaald. De brandstofbesparing die een belangrijk doel van de innovatie was, is niet geheel gerealiseerd. Duidelijk is dat het hogere gewicht van de pilotbussen hier een belangrijke oorzaak van was, en dat alleen de aandrijving is aangepakt terwijl andere energiegebruikers samen zeker niet minder zijn gaan gebruiken. De (uitlaat)emissies zijn niet gemonitord. Harde uitspraken hierover zijn dan ook niet mogelijk. Het geluid van de bussen en de veroorzaakte trillingen in de eerste fase van de tests leidden tot klachten van omwonenden. Modificatie van in- en uitlaatkanaal heeft de klachten weggenomen. Het met uitgeschakelde dieselmotor aankomen en vertrekken bij elke halte is qua geluid een absoluut voordeel.

Partners


Regio Twente
 
Gemeente Enschede
 
Connexxion
 
Vossloh Kiepe
 
VDL Groep
 
Universiteit Twente
 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 
Royal HaskoningDHV
 


Eindrapport

Download hier het eindrapport (pdf)

Animatiefilm

Gerelateerde markten