Royal HaskoningDHV heeft aluminium extrusiebedrijf apt Kurvers, dat hoogwaardige aluminium profielen produceert, ondersteund met het complementeren en optimaliseren van haar milieumanagementsysteem conform ISO14001:2004. Royal HaskoningDHV heeft daarvoor enkele workshops gefaciliteerd, om samen met apt Kurvers een milieuaspectenregister en een wet- en regelgevingregister op te stellen.

Met deze registers geeft apt Kurvers pragmatisch invulling aan de eisen voor een milieumanagement systeem volgens ISO 14001. In beide registers is de koppeling tussen de registers onderling en de borging in de bedrijfsvoering weergegeven. Het wet- en regelgevingsregister is voor medewerkers van apt Kurvers online toegankelijk en via een abonnement steeds actueel wat betreft vigerende wet- en regelgeving. Tijdens de workshops is veel aandacht besteed aan praktisch uitvoeren en beheren van de registers. Door middel van de workshops kan het bedrijf de opzet en werking van de registers zelf uitleggen aan belanghebbenden, zoals tijdens audits en daarmee het ISO 14001 certificaat continueren. Apt Kurvers heeft door de workshops een beter inzicht gekregen in wat zij moeten uitvoeren en óók de handvatten om daar pragmatisch invulling aan te geven.

Contact

Wim Hagenbeek

Consultant environmental compliance

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten