Royal HaskoningDHV ontwikkelt masterplan stroomgebied Jordaan rivier

Royal HaskoningDHV heeft in juni 2015 een masterplan opgeleverd voor de Beneden-Jordaan, de historische rivier gelegen tussen het Meer van Galilea en de Dode Zee.

River Jordan

Lees meer over de adviezen en resultaten van dit project in de blog van Jeroen Kool. Het masterplan is beschikbaar in het Arabisch, Engels en Hebreeuws en een samenvatting in het Engels is als e-book hier te downloaden.

Vervuild water

Het benedenstroomse deel van de rivier (Lower Jordan River) ontspringt bij het Meer van Galilea en kronkelt 200 kilometer door de Jordaan Vallei naar de Dode Zee. Voorheen werd het water grotendeels afgetapt voor landbouwdoeleinden en drinkwatervoorziening. De rivier was bovendien ernstig vervuild door het lozen van afvalwater en andere vervuilingen.

Royal HaskoningDHV had in 2012 de opdracht gekregen van Friends of the Earth Middle East (FoEME), samen met het Stockholm International Water Institute (SIWI) en het Global Nature Fund (GNF). Jeroen Kool, projectmanager bij Royal HaskoningDHV: "Dit masterplan wordt nu door de Israëli's, Palestijnen en Jordaniërs gebruikt om de rivier gezamenlijk te rehabiliteren en de ecologie en hydrologische functies van de rivier te herstellen. Hierbij speelt het creëren van vrije toegang, goede veiligheidscondities en een gezonde economische basis een belangrijke rol."

Ecologie, landplanning en controle vervuiling

De opdracht werd vanuit diverse disciplines benaderd. Nederlandse en Israëlische experts van Royal HaskoningDHV werkten in consortiumverband aan zowel de ruimtelijke ordening, watermanagement en de ecologische en economische aspecten van het project. Andere consortiumpartners waren lokale ingenieursbureaus uit Jordanië en Palestina.

"We zijn enorm trots om een bijdrage te hebben geleverd aan een duurzame toekomst van de Jordaan Vallei en al haar inwoners", aldus Kool.