De omgevingsvisie bundelt en moderniseert het beleid voor de fysieke leefomgeving en stimuleert een andere manier van werken. Er is meer ruimte voor initiatief, participatie en lokaal maatwerk. Dit biedt kansen maar verandert ook de rol van gemeente, stakeholders én inwoners.

Omgevingsvisie gemeente Nuenen | Royal HaskoningDHV

De gemeente Nuenen staat tegelijkertijd voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en de energie- en mobiliteitstransitie. Hierbij heeft Nuenen gekozen voor het thema gezondheid als het verbindende thema. De omgevingsvisie die wij voor Nuenen maken is een ‘katalysator’ voor de opgaven van vandaag en morgen. Hoe wij dit doen? Vooral samen. Samen met ambtenaren, bestuurders, inwoners en met de omgevingspartners die Nuenen rijk is.

Omgevingspalet

Hiermee startten wij met het ‘omgevingspalet’. Hoe staat Nuenen er eigenlijk voor? De input voor het omgevingspalet is afkomstig van een uitgebreid communicatietraject dat de gemeente zelf heeft georganiseerd. Honderden straatinterviews hebben Nuenen en de Nuenense opgaven beter in beeld gebracht.

Omgevingsvisie gemeente Nuenen | Royal HaskoningDHV

Omgevingsagenda

Wij hebben daar onze integrale expertise en kennis aan toegevoegd. Inhoudelijke en inspirerende werksessies met creatieve werkvormen hebben het omgevingspalet verrijkt en hebben geresulteerd in het formuleren van de vier belangrijkste Nuenense opgaven. Deze opgaven staan centraal in de volgende fasen van het omgevingsvisietraject; de omgevingsagenda.

Hoe wil je met deze opgaven omgaan en welke keuzes kun je daarin maken? Deze keuzes maken wij samen met de ambtenaren, bestuurders, inwoners en omgevingspartners. De ambities en keuzes werken wij vervolgens gebiedsgericht uit. Waarbij steeds de vraag wordt gesteld wat de effecten van keuzes zijn op een gezonde leefomgeving.

Gedragen omgevingsvisie

Uiteindelijk levert dit traject ons alle ingrediënten op die nodig zijn om te komen tot een gedragen omgevingsvisie. De omgevingsvisie zelf leveren wij op in een online interactieve rapportage; ons iReport. Het iReport bestaat uit overzichtelijke en aansprekende afbeeldingen en kaarten, vergezeld door beknopte toelichtingen. Het iReport is, door het interactieve karakter, zowel zeer geschikt voor bestuurders en inwoners die snel informatie zoeken als de vakspecialist die graag meer de inhoud in wil duiken.