De Drachtsterweg is één van de belangrijke toegangswegen naar Leeuwarden. De weg heeft op dit moment regelmatig te maken met verkeersopstoppingen, door een gelijkvloerse kruising en een beweegbare brug over het Van Harinxma Kanaal. In de situatie met 'de nieuwe Haak' om Leeuwarden, wordt de Drachtsterweg één van de twee majeure toegangswegen naar de stad.

De samenwerkende overheden Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden hebben ieder forse duurzaamheidsambities, die zij graag terugzien in de aanpak van de Drachtsterweg.

Onze aanpak

Om de huidige congestie aan te pakken, is besloten de weg opnieuw aan te leggen, met een aquaduct in plaats van de brug, een verdiepte ligging, drie nieuwe kunstwerken, een sloepenroute en een fiets- en sloepenonderdoorgang onder de weg.

Duurzaamheid is één van de speerpunten van het programma Vrij-Baan waaronder het werk wordt uitgevoerd. Royal HaskoningDHV heeft deze uitdaging opgepakt met een concrete procesmatige aanpak, verweven met het proces van contractvorming. De aanpak die we hebben gekozen, is er één die zich kenmerkt door het bij elkaar brengen van twee werelden: techniek en duurzaamheid. Door ingenieurs en specialisten op duurzaamheidthema's (energie, materialen, water & bodem, natuur & inpassing, mens & weg) samen aan het werk te zetten, ontstond een mooie wisselwerking die tot een grote opbrengst aan duurzaamheidsmaatregelen heeft geleid.

Duurzaamheid komt in het project tot uiting door het ontwerp van een zonne-eiland, waarmee we de weg energieneutraal maken, gekoppeld aan een zo laag mogelijke energievraag. Hiertoe maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijk verval en werken we met energiezuinige apparaten (pompen en LED-verlichting). Voor het beton en asfalt is een minimaal hergebruikspercentage voorgeschreven. Met een wadi met helofytenfilter wordt een waterbuffer gerealiseerd, in combinatie met zuivering. De omgeving van de weg wordt zo natuurlijk mogelijk ingericht, met inheemse soorten die bijdragen aan de biodiversiteit, op een manier die de omgeving ook aantrekkelijk maakt voor de omwonenden en recreanten. De beleving van deze omgeving wordt totaal getransformeerd door de verandering van brug naar aquaduct met verdiepte ligging. Momenteel wordt nog gewerkt aan verdere innovaties.

Het resultaat

Het thema duurzaamheid is vertaald van theorie naar praktijk, door met concrete maatregelen de contracten te verduurzamen en door met de stelpost een proces in te gaan dat tot verdere verduurzaming leidt. Er ontstaat een duurzame, aantrekkelijke omgeving, die een ware belevenis is voor de mensen maar ook de flora en fauna.

Wilt u meer weten over Leeuwarden Vrij-Baan? Leest u dan ook het blog van Gilbert Mulder.