De gemeente Midden-Drenthe, met als hoofdkernen Beilen, Westerbork en Smilde, is bezig met een nieuwe duurzaamheidsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Onderdeel van het plan is een warmteverkenning, en ook nieuw beleid op het gebied van energie uit zon en wind.

Breder dan energietransitie

Royal HaskoningDHV formuleert de ambities en de thema’s en organiseert daarvoor de dialoog met de stakeholders, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten in de hoofdkernen. Thema’s zijn in elk geval energietransitie, circulariteit en voedsel, waarbij de gemeente in het algemeen aansluit bij de landelijke doelen. De opdracht is dus nadrukkelijk breder dan de energietransitie.

Stakeholderparticipatie

De gemeente Midden-Drenthe vindt het waardevol dat Royal HaskoningDHV voor het project mensen in zet die niet alleen een sterke technisch-inhoudelijke basis hebben, maar ook goed zijn in stakeholderparticipatie, en dat essentiële aspect ook echt leuk vinden. De opdracht loopt naar verwachting nog tot het einde van 2019.

De toegevoegde waarde van Royal HaskoningDHV zit in de combinatie van kwaliteiten die nodig is om het plan gereed te maken voor uitvoering. Dat betekent: ophalen wat de stakeholders relevante thema’s en ambities vinden, die input vertalen naar een goede inhoudelijke basis voor het beleid en vervolgens zorgen dat in het uitvoeringsprogramma duidelijk wordt welke stappen de gemeente gaat zetten, welke partners daaraan mee werken, wat dit van de betrokken partijen vraagt en hoe de gemeente dit kan inbedden in haar organisatie, ook financieel gezien.

Klaar voor energietransitie

Met de Warmteverkenning en nieuw beleid voor zon en wind is de gemeente klaar om met de energietransitie aan de slag te gaan. Royal HaskoningDHV geeft inzicht in de opgave (waar staan we nu en wat wordt er van ons gevraagd) en vertalen dit naar concrete te zetten stappen. Met het beleid voor zon en wind kan de gemeente de opwekking van duurzame elektriciteit op een gedegen manier naar realisatie brengen.

Zo helpt Royal HaskoningDHV de gemeente Midden-Drenthe om samen met alle stakeholders, groot en klein, te komen tot een duurzaamheidsvisie die past bij de gemeente, en tot een realistische weg naar de uitvoering ervan.

Anke Lodder, Royal HaskoningDHV: "We hebben mensen geleverd die niet alleen over technische expertise beschikken, maar ook thuis zijn in stakeholderparticipatie. Die combinatie is essentieel om echt toegevoegde waarde te kunnen bieden."